วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ออกบูธแสดงสินค้าในงานฝีกอบรม “ทำภาพ ให้ทำเงิน By #วิถีเถ้าแก่”

วัตถุประสงค์ :
เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักบ้านบัญชีให้มากขึ้น

ผลที่ได้รับ :
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มีลูกค้าหลายรายติดต่อใช้บริการ

สถานที่ :
โรงแรมแมนดาริน อีสต์เวลล์ พัทยา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระนิสิตไทยและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :
เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่บุพการีชน และเพื่อความเป็นสิริมงคล

ผลที่ได้รับ :
ทำให้จิตใจผ่องใส เบ่งบานไปด้วยบุญ และพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม

สถานที่ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.อยุธยา

18 พฤศจิกายน 2563

แนะนำภาษีเบื้องต้นให้กับตัวแทนของเอไอเอ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ตัวแทนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ตัวแทนทราบว่ามีบิลใบไหนที่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้
3. เพื่อให้ตัวแทนทราบว่ามีเอกสารใดบ้าง ที่จะต้องจัดเก็บหลังจากปิดงบ

ผลที่ได้รับ :
ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ตัวแทนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพิ่มมากขึ้น

สถานที่ :
ห้องประชุม B บริษัท บ้านบัญชี จำกัด

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2563

สันทนาการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร
2. เพื่อฝึกให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกิจกรรม Team Building
3. เพื่อฝึกการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกัน

ผลที่ได้รับ :
พนักงานสามารถสิ่งที่ได้จากการอยู่ร่วมกัน นำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กรและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร

สถานที่ :
จังหวัดเชียงใหม่